Roman ruins at Sbeitla. May 14, 2009. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands