Swaziland, souvenir market. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands