Galgewater, Leiden, August 5, 2007. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands