De maaleenheden van windmolen De Vriendschap, Breskensgraaf. 30 April 2007. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands