Memorials on Thokla Pass. October 21, 2009. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands