Mani wall near Dingboche. October 18, 2009. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands