Approaching Stok Kangri. August 19, 2008. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands