Sku campsite. August 10, 2008. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands